CARNet na
INFO'98

Dogadaji koji su obiljezili razvitak "IP-vizije" u Hrvatskoj

Svjetski festival filmova u Zagrebu 1996. godine

Animirani filmovi i dodjela nagrade "Miljenik Interneta" prenosili su se ATM mrezom na javna mjesta u jos dva hrvatska grada - Rijeku i Osijek.

40 godina FER-a i Dan CARNeta

Tijekom obiljezavanja navedenih dogadaja u prosincu 1996. godine ostvarena je dvosmjerna ATM videokonferencija.

Prvo udaljeno predavanje

23. sijecnja 1997. akademik Hrvoje Babic odrzao je svoje redovno predavanje studentima u Osijeku iz predavaone na zagrebackom FER-u. Veza je bila dvosmjerna tako da su studenti tijekom predavanja mogli profesoru postavljati pitanja, a nakon predavanja odrzana je i prva udaljena press konferencija.

EurOpen konferencija i DORS'97

U travnju 1997. tijekom predavanja o sustavima videokonferencija razvijenim u CARNetu na medunarodnoj konferenciji o otvorenim sustavima prikazana je ATM videokonferencija.

HDMI'97

CARNet je osigurao ATM videokonferencijski sustav i realizirao vezu izmedu Splita i Zagreba tijekom simpozija o medicinskoj informatici.

Programiranje elektrostimulatora srca na daljinu

2. srpnja 1998. demonstrirana je napredna telemedicinska uporaba IP mreze i odrzano predavanje iz nove telekonferencijske dvorane na FER-u.

SOFTCOM'98

CARNet je osigurao podrsku za ATM konferenciju za potrebe ploveceg sajma tijekom njegovog pristajanja u Splitu.