Prvi video prijenos CARNet-ovom ATM mrezom
[ prev ][ next ]

Prvi video prijenos CARNet-ovom ATM mrezom

Pogledajte takoder:

CN: CARNet je potpisao ugovor s HPT-om za ATM mrezu (07.06.1996)

CN: CARNet je pustio u pogon prvu 622Mbps ATM vezu (22.05.1997)

P. Pale: Prvi video prijenos CARNet ATM mrezom (28.06.1996, CARNet-L)

CN rjecnik:

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

[ CN home ][ Search ]

7. lipnja 1996. u 16:12 sati CARNet je povezao Sveuciliste u Zagrebu sa sveucilistima u Rijeci i Osijeku 155 Mbps ATM linijama putem kojih je tom prilikom uzivo prenosen video signal izmedu ta tri grada. Time su po prvi put u Hrvatskoj putem iste linije istovremeno prenoseni i video i racunalni (TCP/IP) podaci.

Time je dovrsena i u pogon pustena prva polovica CARNet-ove ATM jezgre. Ocekuje se da ce do kraja lipnja ATM linijama biti povezano i Sveuciliste u Splitu i preostale dvije planirane lokacije u Zagrebu (ukupno 9 ATM cvorova).

Komunikacijske linije za povezivanje osigurao je HPT. Izmedu gradova koriste se 155 Mbps SDH linije, dok se unutar gradova koriste ciste FO (fiber optic) linije.