[ prev ][ next ]

CARNetjedan na Veterinarskom fakultetu

Pogledajte takoder:

Okrugli stol "Privatnost i sigurnost na Internetu" (15.04.1999)

Anketa "Privatnost i sigurnost na Internetu" (CARNetjedan, 15.04.1999)

CN: CARNetjedan na Medicinskom fakultetu (22.03.1999)

CN: CARNetjedan na Grafickom fakultetu (14.12.1998)

CN fotoalbum

[ CN home ][ Search ]

Akcija "CARNetjedan" (CN1) odrzana je na Veterinarskom fakultetu od 12. do 16. travnja 1999. godine.

Kao i obicno, dogadaji koji su cinili ovu akciju bili su svakodnevna predavanja i radionice. Akcija je zapocela predavanjem za djelatnike Veterinarskog fakulteta pod naslovom "Pogled kroz prozor". Tema tog predavanja bili su nacin na koji Internet mijenja sustav ucenja, te predstavljanje CARNetovih projekata.

Na ulazu u glavnu zgradu Veterinarskog fakulteta CARNet je postavio svoj stand na kojem su studenti i djelatnici fakulteta mogli dobiti informacije o CARNetu i mogucnostima uporabe Interneta i CARNeta u svojoj ustanovi. Na standu se nalazilo nekoliko PC racunala i jedan Webomat.

Izvod iz ankete "Privatnost i sigurnost na Internetu":

Mislite li da obavezno registriranje softera putem Interneta koje ukljucuje i navodenje osobnih podataka (na primjer, imena i prezimena ili e-mail adrese) ugrozava privatnost korisnika?

Da: 67%, Ne: 25%, Ne znam: 8%


U sklopu ove akcije odrzan je i CARNetov okrugli stol na temu "Privatnost i sigurnost na Internetu". Okrugli stol se, u prvom redu, bavio prakticnim pitanjima privatnosti i sigurnosti korisnika na Internetu.

Gosti-predavaci okruglog stola bili su g. Blerim Sela (direktor firme Mobile), g. Ratko Gospodnetic (direktor firme ZI5), g. Dubravko Penezic (CARNetov webmaster) i g. Ivica Harapin (visi asistent na Veterinarskom fakultetu i CARNet koordinator).

Na kraju okruglog stola, svi prisutni su pozvani da odgovore na pitanja iz kratke ankete na temu privatnosti i sigurnosti na Internetu.

Dodatne informacije o akciji "CARNetjedan" mogu se dobiti na adresi szc@carnet.hr. Slijedeca akcija "CARNetjedan" odrzat ce se u Studentskom domu "Stjepan Radic".