CARNetjedan i CARNetov okrugli stol na Veterinarskom fakultetu (15.04.1999)

Akcija "CARNetjedan" na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu trajala je od 12. do 16. travnja 1999. U sklopu te akcije, 15. travnja odrzan je i okrugli stol pod naslovom "Privatnost i sigurnost na Internetu". Gosti okruglog stola bili su g. Blerim Sela (direktor firme Mobile), g. Ratko Gospodnetic (direktor firme ZI5), g. Dubravko Penezic (CARNetov webmaster) i g. Ivica Harapin (visi asistent na Veterinarskom fakultetu i CARNet koordinator).

Slijedecih 12 fotografija nacinjeno je tom prigodom i prikazuju CARNetov stand na ulazu u zgradu Veterinarskog fakulteta, te atmosferu tijekom i nakon okruglog stola. Fotografije su nacinjene digitalnim fotoaparatom.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Veterinarskom fakultetu (12.04.1998)
Okrugli stol "Privatnost i sigurnost na Internetu"

[ CN home ][ Search ]