[ prev ][ next ]

CARNetjedan na Grafickom fakultetu

Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Prehrambeno - biotehnoloskom fakultetu (15.10.1998)

CN: CARNetjedan na Fakultetu politickih znanosti (16.11.1998)

[ CN home ][ Search ]

Na Grafickom fakultetu je od 14. do 18. prosinca 1998. odrzana treca akcija pod nazivom "CARNetjedan" (CN1).

Za vrijeme trajanja ove akcije, CARNet je u predvorju fakulteta postavio svoj stand gdje su studenti i profesori mogli otvoriti svoj korisnicki racun, dobiti pomoc pri prvim koracima na Internetu, te saznati sve informacije o mogucnostima uporabe Interneta u svojim ustanovama.

Takoder, akcija je i ovaj put ukljucivala i niz jednosatnih prezentacija:

  • "Fantasticno jutro" - o fenomenu Interneta i o CARNet mrezi
  • "Nazovi M. radi..." - o informacijskim servisima i podrsci korisnicima na Internetu
  • "Zagonetni djecak" - o CARNetovim projektima
  • "Internet Express" - kratko putovanje kroz Internet
  • "Pogled kroz prozor" - kako Internet mijenja sustav ucenja

Tijekom akcije svakodnevno se odrzavao i mini tecaj elektronicke poste u racunalnoj ucionici fakulteta.

U srijedu, 16. studenog, odrzan je i CARNetov okrugli stol. Ovaj put tema je bila "Elektronicko izdavastvo i Internet". Gosti okruglog stola bili su dr. Karolj Skala (IRB, Graficki fakultet), dr. Mario Essert (FSB), Boris Drandic (Znamen), Miroslav Milinovic i Dubravko Penezic (CARNet). Tijekom zanimljive rasprave govorilo se o elektronickom izdavastvu danas i sutra, autorskim pravima i trzisnim aspektima u elektronickom izdavastvu, pitanjima standardizacije, te o tome kako ucinkovito sudjelovati u razvoju i primjeni elektronickog izdavastva.

Dodatne informacije o akciji "CARNetjedan" mogu se dobiti na adresi szc@carnet.hr.