Anketa "Privatnost i sigurnost na Internetu" (Veterinarski fakultet, 15.04.1999)

Dana 15. travnja 1999. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu odrzan je okrugli stol pod naslovom "Privatnost i sigurnost na Internetu". Na kraju skupa, svi prisutni zamoljeni su da odgovore na pitanja iz kratke ankete na temu privatnosti i sigurnosti na Internetu. 12 sudionika okruglog stola (od njih oko 25) odazvalo se molbi.1. Kako ocjenjujete vaznost pitanja privatnosti i sigurnosti korisnika na Internetu?

 • Vrlo vaznim - 9
 • Umjereno vaznim - 3
 • Nevaznim - 0
 • Ne znam - 0


2. Mislite li da je Vasa privatnost ugrozena na Internetu?

 • Da, u velikoj mjeri - 7
 • Da, u manjoj mjeri - 0
 • Nije - 3
 • Ne znam - 2


3. Mislite li da eventualni problemi vezani uz privatnost i sigurnost na Internetu mogu biti od utjecaja na obim i nacin Vase uporabe Interneta?

 • Da, u velikoj mjeri - 3
 • Da, u manjoj mjeri - 4
 • Ne - 4
 • Ne znam - 1


4. Mislite li da obavezno registriranje softera putem Interneta koje ukljucuje i navodenje osobnih podataka (na primjer, imena i prezimena ili e-mail adrese) ugrozava privatnost korisnika?

 • Da - 8
 • Ne - 3
 • Ne znam - 1


5. Mislite li da identifikacijski kodovi ugradeni u hardver racunala (npr. u procesor) i javno dostupni Web aplikacijama ugrozavaju privatnost korisnika?

 • Da - 4
 • Ne - 3
 • Ne znam - 5


6. Mislite li da je Vasa privatnost na sustavima ugrozena od strane administratora sustava koji imaju neogranicene ovlasti na sustavu?

 • Da - 7
 • Ne - 4
 • Ne znam - 1


Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Veterinarskom fakultetu (12.04.1998)
Okrugli stol "Privatnost i sigurnost na Internetu"
CN fotoalbum

[ CN home ][ Search ]