[ prev ][ next ]

CARNetov seminar o sendmailu 8.9.0

Pogledajte takoder:

CN: Video prijenos CARNetovog seminara za sistem inzenjera (19.11.1998)

CN: Tecajevi za obrazovanje inzenjera racunalnih sustava (5.10.1998)

Web stranice CARNetovog servisa za inzenjere racunalnih sustava (http://sistemac.carnet.hr)

[ CN home ][ Search ]

CARNetov Odsjek odrzavanja racunalnih sustava odrzao je 02. prosinca 1998. seminar o sendmailu 8.9.0. Seminar je, u svojoj osnovi, bio namijenjen CARNetovim sistem inzenjerima, ali su predavanjima mogli prisustvovati i svi drugi zainteresirani. Takoder, seminar se mogao pratiti i putem Interneta, na adresama xdma://media.carnet.hr/live.ply (Streamworks video prijenos) i pnm://real.carnet.hr/sistemac.rm (RealVideo prijenos).

Seminar je pripremio i odrzao administrator CARNetovog programskog paketa sendmail_8.9.0*.pkg Alen Muzinic. Seminar se sastojao od predavanja o slabostima starije verzije sendmaila (8.8.5), te o prednostima i mogucnostima verzije 8.9.0., a ukljucivao je i veliki broj prakticnih primjera. Polaznici seminara bili su u prilici postavljati i brojna pitanja. Demonstracijska platforma bila je Solaris 2.6.

Seminaru je neposredno prisustvovalo 10 slusaca, dok je njegov video prijenos bio pracen na 35 lokacija (racunala) sirom Hrvatske (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split i drugi gradovi).

Vrijedi spomenuti da je CARNetov Odsjek za odrzavanje racunalnih sustava uspostavio i odrzava razne oblike pomoci i podrske CARNetovim sistem inzenjerima. Tako, na primjer, ukoliko u svom radu naidu na probleme koje ne znaju rijesiti, CARNetovi sistem inzenjeri pomoc mogu zatraziti putem, za njih posebno organiziranog, helpdeska na adresi http://sistemac.carnet.hr/helpdesk.html.

Odsjek odrzavanja racunalnih sustava planira i ubuduce organizirati seminare poput ovog. Slijedeci seminar bit ce odrzan 09. prosinca 1998, a bit ce posvecen operativnom sustavu DU 4.0.