[ prev ][ next ]

Video prijenos CARNetovog seminara za sistem inzenjere

Pogledajte takoder:

CN: Tecajevi za obrazovanje inzenjera racunalnih sustava (5.10.1998)

Web stranice CARNetovog servisa za inzenjere racunalnih sustava (http://sistemac.carnet.hr)

[ CN home ][ Search ]

Dana 19. studenog 1998. godine, CARNetov Odsjek odrzavanja racunalnih sustava odrzao je prvi u nizu seminara za CARNetove sistem inzenjere. Tema prvog seminara bila je instaliranje i podesavanje operativnog sustava Solaris 2.6. Posebnost ovog seminara bio je njegov javan video prijenos putem Interneta. To je ujedno bio i prvi video prijenos jednog CARNetovog radnog dogadaja izvan granica CARNetovog Intraneta.

Ezio Hafner, Pomorski fakultet u Rijeci:

Pratio sam seminar i zadovoljan sam takvim novim nacinom kumuniciranja izmedju CARNeta i drugih ustanova. Bilo bi dobro da se i drugi dogadaji prenose putem Interneta.

Dobrica Pavlinusic, Fakultet organizacije i informatike u Varazdinu:

Seminar je bio odlicno organiziran. Raspravljalo se o mnogim zanimljivim pitanjima. Keep up the good work!

Toni Milovan, Pedagoski fakultet u Puli:

Sam video prijenos bio je zadovoljavajuci i mislim da s ovom inicijativom treba nastaviti.


Video prijenos bio je istovremeno realiziran dvjema tehnologijama: Streamworks (prijenos se mogao pratiti na adresi xdma://media.carnet.hr/live.ply) i RealVideo (na adresi pnm://real.carnet.hr/sistemac.rm). Prijenos je bio pracen na 22 udaljena racunala.

Posebno, prijenos se pratio u CARNetovim regionalnim cvoristima (Rijeka, Pula, Osijek i Split), gdje se za CARNetove sistem inzenjere organiziralo zajednicko pracenje programa.

Seminar je trajao nesto manje od cetiri sata, a bile su obradene slijedece teme: priprema za instaliranje i instaliranje Solarisa 2.6, upoznavanje s novostima vezanim uz Solaris 2.6, instaliranje zakrpi i podesavanje sustava, te instaliranje programskih paketa koje je pripremio CARNet. Glavni predavaci bili su Damir Delija, Aleksandar Milivojevic i Hrvoje Niksic. Tehnicku pomoc pri realizaciji prijenosa osigurali su Igor Tesija i CARNetov RDLab.


CARNetov Odsjek odrzavanja racunalnih sustava planira nastaviti s ovom akcijom, a prvi slijedeci seminar koji ce takoder biti moguce pratiti putem video prijenosa, bit ce odrzan 2. prosinca. Tema tog seminara bit ce nova verzija sendmaila 8.9.0. Nakon toga slijedit ce seminar o Digital Unixu 4.0.