[ prev ][ next ]

CARNetjedan na Fakultetu politickih znanosti

Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Prehrambeno - biotehnoloskom fakultetu (15.10.1998)

CN: Druga sjednica Vijeca korisnika CARNeta (16.10.1998)

[ CN home ][ Search ]

Na Fakultetu politickih znanosti je od 16. do 20. studenog 1998. odrzana druga akcija pod nazivom "CARNetjedan" (CN1).

Za vrijeme trajanja akcije, na Fakultetu politickih znanosti bio je postavljeni poseban CARNetov stand na kojem su studenti i profesori mogli otvoriti svoj korisnicki racun, dobiti pomoc pri prvim koracima na Internetu, te saznati sve informacije o mogucnostima uporabe Interneta na svojem fakultetu.

Takoder, tijekom akcije odrzan je i niz jednosatnih prezentacija na temu uporabe CARNeta i Interneta ("Fantasticno jutro" - o fenomenu Interneta i o CARNet mrezi, "Nazovi M. radi..." - o informacijskim servisima i podrsci korisnicima na Internetu, "Zagonetni djecak" - o CARNetovim projektima, "Internet Express" - kratko putovanje kroz Internet, "Pogled kroz prozor" - kako Internet mijenja sustav ucenja), te mini tecaj elektronicke poste u racunalnoj ucionici fakulteta.

Za vrijeme trajanja "CARNetjedna" na Fakultetu politickih znanosti, odrzan je i CARNetov okrugli stol na temu "Sloboda govora, politicke slobode i novinarstvo na Internetu". Gosti okruglog stola bili su brojni strucnjaci iz ovog podrucja, a tijekom zanimljive rasprave govorilo se o slobodi govora i zastiti privatnosti na Internetu, o tome tko nadzire i vlada Internetom, te o medijskoj demokraciji i etici Interneta.