[ prev ][ next ]

Druga sjednica Vijeca korisnika CARNeta

Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Prehrambeno - biotehnoloskom fakultetu (15.10.1998)

CN: Imenovan novi ravnatelj CARNeta (07.09.1998)

CARNet: U 1998. godini s ostvarenim planovima (priopcenje za javnost, 20.02.1998)

[ CN home ][ Search ]

Dana 16. listopada 1998. godine, u prostorijama Prehrambeno - biotehnoloskog fakulteta u Zagrebu, odrzana je druga sjednica Vijeca korisnika CARNeta.

Vijece korisnika cine CARNet koordinatori ustanova clanica CARNeta. Vijece ima savjetodavnu ulogu spram ravnatelja CARNeta i predlaze mjere za poboljsanje CARNetove infrastrukture i usluga, kao i druge promjene i nove projekte iz djelokruga CARNeta.

Druga sjednica Vijeca korisnika odvijala se po slijedecem dnevnom redu:

 • Znacaj i uloga Vijeca korisnika
 • Predstavljanje novih CARNetovih servisa
 • Glasovanje za predsjednika i clanove predsjednistva Vijeca korisnika
 • Informatizacija ustanova visoke naobrazbe i znanstveno-istrazivackih ustanova - programi Ministarstva znanosti i tehnologije
 • Najava potpisivanja ugovora izmedju CARNeta i clanica
 • Proglasenje rezultata glasovanja

Na sjednici Vijece je izabralo predsjednika i predsjednistvo. Za predsjednika Vijeca korisnika izabran je dr. Radovan Brako, CARNet koordinator Instituta Rudjer Boskovic. U predsjednistvo izabrani su slijedeci clanovi: mr.sc. Alka Korin-Lustig (Gradevinski fakultet, Rijeka), dr.sc. Damir Sapunar (Medicinski fakultet, Split), g. Roberto Vdovic (Arhitektonski fakultet, Zagreb), dr. Toni Nikolic (Prirodoslovno matematicki fakultet, Zagreb).

Na sjednici su predstavljeni sljedeci novi CARNetovi servisi:

 • Servisi za inzenjere racunalnih sustava
 • Prosirenje racunalnih resursa ustanova clanica CARNeta
 • Planovi za uspostavu boljih performansi akademske mreze povecanjem brzine pristupa i brzine na medjunarodnim vezama
 • Projekt "Training the Trainers"
 • Novi sustav tecajeva za krajnje korisnike
 • Novi javni modemski ulazi (JMU)

Tijekom sjednice najavljeno je potpisivanje ugovora punopravnih clanica i Hrvatske akademske i istrazivacke mreze CARNet o reguliranju medusobnih odnosa. Tim bi se ugovorom jasnije definirala prava i obveze vezane uz koristenje usluga i resursa CARNeta, usuglasila uzajamna ocekivanja te formalizirali postojeci odnosi. Svecano potpisivanje ugovora bit ce organizirano u sklopu Dana CARNeta, 3. prosinca ove godine.