Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet
Odjel istrazivanja i razvoja

Udaljeno ucenje Zagreb - Osijek

Tehnicka podrska

Uvod

U posljednjih nekoliko godina racunalne mreze prodiru u sva polja ljudske djelatnosti. Strucnjaci iz podrucja tehnologije obrazovanja uvidjeli su kakve mogucnosti donosi primjena racunalnih mreza u obrazovnom procesu. Posebnu primjenu racunalne mreze nasle su na podrucju ucenja na daljinu, gdje su omogucile interaktivnu vezu izmedu prostorno udaljenih ucenika s jedne i ucitelja s druge strane.

23. sijecnja 1997. godine u Hrvatskoj je odrzano prvo pokusno interaktivno predavanje na daljinu. Prof. dr. sc. Hrvoje Babic odrzao je svoje redovno predavanje iz predmeta Teorija sustava i signala. Profesor je predavanje odrzao u Zagrebu, a studenti su ga slusali u Osijeku. Studenti su sa svojim pitanjima aktivno ucestvovali u samom predavanju.

Opis sustava

Klasicno predavanje sacinjavaju profesor, studenti i prostor u kojem se nalaze. U ovom pokusnom predavanju, profesor i studenti bili su fizicki razdvojeni nekoliko stotina kilometara. Veza izmedu prostora u kojima su se nalazili ostvarena je pomocu racunalne mreze. Blok shema sustava za ucenje na daljinu prikazana je Slikom 1.

Profesor je tokom predavnja uz plocu i kredu koristio i osobno racunalo. Studentima je trebalo prenijeti sliku, zvuk i podatke iz racunala. Slika dobivena video kamerom prenosila se kroz video mikser na kontrolni monitor i u video rekorder. Kontrolni monitor sluzi za pracenje slike koja se prenosi studentima. Video rekorder objedinjava sliku iz kamere i zvucni signal iz mikrofona, te oba signala snima na video kazetu.

Video i audio signali dalje se prenose u ATM video/audio kodek (koder/dekoder) koji te signale pretvara u ATM celije. ATM celije se brzinom od 155 Mbps prenose do prvog ATM preklopnika u Zagrebu koji zajedno s ATM preklopnikom u Osijeku cini dio CARNet ATM jezgre. Brzina prijenosa izmedu ATM preklopnika u Zagrebu i Osijeku je SDH STM1 155 Mbps. ATM preklopnika u Osijeku celije predaje ATM video/audio kodeku, koji ih pretvara u audio i video signal.

Video signal se dovodi u video projektor koji studentima projicira zivu sliku. Ta slika zajedno sa zvukom iz zvucnika predstavlja dio predavanja na vezi Zagreb - Osijek.

Istovremeno, u Osijeku se snimaju slika i zvuk, te se kodiraju u ATM celije i kroz CARNet ATM jezgru prenose u Zagreb gdje se dekodiraju i prikazuju na monitoru i zvucnicima. Na taj nacin ostvarena je interaktivna veza izmedu profesora i studenata.

Paralelno interaktivnoj vezi, iz Zagreba u Osijek prenose se podaci iz osobnog racunala. Tokom predavanja na racunalu se prikazuje materijal u obliku PowerPoint prezentacije. Ista slika vidi se na racunalima u Zagrebu i Osijeku. Osobna racunala spojena su na lokalne racunalne mreze, prikljucene na CARNet ATM jezgru brzinama 155 Mbps.

Sve ATM veze brzine 155 Mbps ostvarene su svjetlovodnim kabelima.

Za potrebe analize predavanja rade se dva zapisa na video kazetu, predavanja iz Zagreba i auditorija iz Osijeka.

Zakljucak

Prilikom projektiranja i realizacije sustava vodilo se racuna o specificnim potrebama predavanja unutar okvira raspolozive tehnike. Opcenito, konfiguracija sustava odrazava potrebe predavaca i slusaca, te gradiva koje se na predavanju iznosi.

Ovakav nacin predavanja studenti i profesori mogu lako usvojiti jer predstavlja spoj prednosti klasicnih predavanja i moderne tehnike u cilju poboljsanja efikasnosti ove vazne ljudske djelatnosti.


Slika 1. Blok shema sustava za ucenje na daljinu:

Korisnici: Fakultet elektrotehnike i racunarstva, Sveuciliste u Zagrebu; Elektrotehnicki fakultet, Sveuciliste u Osijeku
Tehnologija: ATM
Projektant i izvrsitelj: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet

(Zagreb, Osijek, 23.1.1997)


Drugi dokumenti CARNet-ovog Odjela istrazivanja i razvoja:


Pogledajte takoder: