HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAZIVACKA MREZA
Josipa Marohnica bb, 10000 Zagreb, Croatia
e-mail: office@carnet.hr
tel: +385 1 616 5 616, fax: +385 1 616 5 615

ZA OBJAVU: 23.sijecnja 1997, 12:00

Hrvatska na sigurnom putu u suvremeni obrazovni sustav

ZAGREB - OSIJEK, Hrvatska (23. sijecnja 1997) - Danas s pocetkom u 8 sati po prvi puta u povijesti hrvatskih ucilista odrzano je predavanje na daljinu - ATM, jedna od najnaprednijih informacijskih tehnologija, primjenjena u sustavu Hrvatske akademske i istrazivacke mreze CARNet, omogucila je multimedijski prijenos znanja i ucrtala smjernice ka suvremenom obrazovnom sustavu u Hrvatskoj.

Projekt prvog predavanja na daljinu ostvaren je suradnjom Fakulteta elektrotehnike i racunarstva (FER) u Zagrebu, Zavoda za elektronicke sustave i obradbu informacija i CARNeta, Odjela za istrazivanje i razvoj, uz podrsku i pomoc Rektorata Sveucilista u Zagrebu, Rektorata Sveucilista u Osijeku i Ministarstva znanosti i tehnologije.

"Vrlo sam ponosan da kao predstojnik Zavoda za elektronicke sustave i obradbu informacija Sveucilista u Zagrebu mogu biti sudionikom ovog znacajnog dogadaja za hrvatsku znanost i hrvatska sveucilista. Zavod za elektronicke sustave i obradbu informacija dao je izuzetan doprinos stvaranju i razvitku CARNeta i nije cudno da je upravo on domacin danasnjeg dogadaja.", kazao je Prof.dr.sc. Branko Jeren. "Predavanje, svojim studentima u Osijeku, odrzao je nas dragi profesor dr. Hrvoje Babic od kojega sam ja osobno, ali i mnogi koji su realizirali ovaj projekt, ucili vrhunsku znanost."

Podrsku Rektorata uputila je Prof.dr.sc. Helena Jasna Mencer, Prorektorica za znanost Sveucilista u Zagrebu: "Podrzavam prvo pokusno udaljeno predavanje u hrvatskoj akademskoj sredini, a posebice pozdravljam profesora Hrvoja Babica, istaknutog znanstvenika i oca istrazivanja u Hrvatskoj u podrucju sadrzaja predmeta predavanja koje je odrzao."

Prof. dr. Andrija Pozderovic, Prorektor Sveucilista u Osijeku kaze: "Sveuciliste J.J. Strossmayer u Osijeku pozdravlja predlozeni vid prvog pokusnog predavanja izmedu sveucilista u Republici Hrvatskoj. Posebna nam je cast sto je osjeckom Sveucilistu ukazano povjerenje za provedbu projekta u okviru Hrvatske akademske mreze CARNet."

Sudionici projekta suglasni su o potrebi promicanja novih tehnologija u svim djelatnostima, no posebno u obrazovanju. Osobito znacajna uloga u sustavima izgradivanja znanja pripada informacijskim tehnologijama (IT) koje oblikuju i mijenjaju obrazovne procese, nudeci nove mogucnosti.

"IT omogucavaju uceniku pristup svakom znanju i informaciji, pristup najboljim udzbenicima i najboljim uciteljima, izbor sirine i dubine gradiva, brzine savladavanja, te broja ponavljanja. Omogucuju provjeru stecenog znanja i usporedbu s vlastitim ranijim znanjem, ali i znanjem drugih ucenika, sirom svijeta. Pored svega toga, nove mogucnosti eksperimentiranja koje IT nude svakoj struci, smanjuju uobicajeni rizik stete ili troskova.", kometira mr.sc. Predrag Pale, pomocnik Ministra znanosti i tehnologije za informatiku.

"Misljenja smo da je projekt Ucenje na daljinu jedan od mogucih vidova komunikacije i prenosenja informacija putem novih informacijskih tehnologija u zemlji i inozemstvu." navodi Prof. dr. Andrija Pozderovic. "Pracenje razvitka IT nuzan je preduvjet za neprekidni kontakt s razvojem u svijetu, a iznalazenje prakticnih rjesenja za primjenu tehnologija od presudnog je znacenja za brzu primjenu."

Prva grupa studenata ukljucena u ovaj projekt ocjenit ce ucinkovitost i poticajnost ovog vida nastave, te izraziti ocekivanja. U tu svrhu sastavljen je standardni upitnik, a pokazatelji ce biti ravnopravno tumaceni u ocjeni projekta.

"Svakako da treba ukljuciti u obrazovne procese multimedijsko poducavanje koristeci sve njegove prednosti. Medutim, upozoravam da moramo biti svjesni i pratecih novih zahtjeva i potreba, te novih problema koji se ubrzo javljaju nakon pocetka sire primjene multimedija. Poput: nove vrste udzbenika, drugacije treniranih nastavnika, novih vrsta nastavnih pomagala, drugacijih ispitnih procesa itd., a zatim i nekih pravnih pitanja.", procjena je Prorektorice za znanost Sveucilista u Zagrebu.

Kako kaze mr.sc. Predrag Pale, Ministarstvo znanosti i tehnologije ce "poticati stvaranje i primjenu digitalnih udzbenika, nastave na daljinu, samoocjenjivanja, modeliranja i simuliranja uz pomoc racunala, 'virtualnih nastavnika', studija i skola kao i sveg novog sto tehnologija bude donijela."

Ovakav bi se sustav mogao primjenjivati trajno i u skolama, nakon ispitnog razdoblja i primjene u visokom skolstvu, Time bi se mogli olaksati problemi dislokacije studenata i nastavnika, kao i problemi slabije naseljenih podrucja u Hrvatskoj, primjerice otoka. Primjenjena tehnologija prosla je ispite. Na ispitu je trenutno uspjesnost prilagodbe postojeceg sustava obrazovanja, te njihov zajednicki razvitak.

"Naravno, uspjesnost u primjeni i brzina prodiranja u nastavu ovisi o nastavnicima, ali i o studentima. Ministarstvo mora stvoriti uvjete, ali posao mogu obaviti samo oni koji u njemu i inace aktivno sudjeluju.", navodi mr.sc. Predrag Pale. "Ministarstvo ce aktivno pomagati i poticati primjenu takvih tehnologija u svim oblicima obrazovanja u RH."

Prof. dr. sc. Helena Jasna Mecner zakljucuje i upozorava: "Smatram, dakle, da treba zapoceti i prihvatiti nove procese obrazovanja, ali samo kao jednu od mogucnosti, ne zanemarujuci stalnu zadacu, stalno podizanje ukupne kvalitete nastave u kojoj, smatram, tradicionalni, brojni i aktivni osobni kontakti student- nastavnik, te mentorski pristup nastavi imaju dominantnu ulogu."

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet, osnovana s ciljem ispitivanja, primjene i promicanja novih tehnologija u Hrvatskoj i dalje ce, dosljedno osnovnoj namjeni, nastojati slicnim projektima pomagati u izgradnji suvremenog akademskog i istrazivackog sustava. CARNet ostaje i u buducnosti otvoren svima u Hrvatskoj, s namjerom racunalno komunikacijskog opismenjavanja sto veceg broja ljudi, isprobavanja primjene najnovijih tehnologija u svim djelatnostima, prikupljanja i sirenja znanja o IT, te stalne gradnje kvalitetne informacijske infrastrukture.

"Veseli me da je i danasnjim predavanjem pokazano kako je CARNet postao nezaobilaznom cinjenicom hrvatske znanosti i gospodarstva sto je u jucerasnjem govoru u Saboru jasno iskazao i Predsjednik Republike dr.Franjo Tudman." - Prof. dr. sc. Branko Jeren

"Ministarstvo znanosti i tehnologije je vec u samom pocetku stvaranja hrvatske drzave, znajuci koliko je znanje vazno za opstanak svake nacije i modernog drustva, prepoznalo strateski i kapitalni znacaj informacijskih tehnologija. Potaknuto time, jos je 1990. godine osiguralo znacajna sredstva za nabavku informaticke opreme u akademskoj zajednici. 1991. godine zapocelo je s izgradnjom CARNet mreze, danas jedne od najmodernijih akademskih mreza u svijetu." - mr.sc. Predrag Pale

"Nove tehnologije otvaraju nove mogucnosti u procesu visokoskolskog obrazovanja i u nas. Veseli me da ne zaostajemo za zemljama Europe, vec da smo u prvim redovima s obzirom na mogucnosti primjene novih medija." - Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer

"Na taj je nacin omoguceno ukljucivanje hrvatskih sveucilista u svjetske informaticke tijekove." - Prof. dr. sc. Andrija Pozderovic

(Ured za odnose s javnoscu - CARNet, press@CARNet.hr, tel/fax: 616 41 94)


Dokumenti CARNet-ovog Odjela istrazivanja i razvoja:


Pogledajte takoder: