[ prev ][ next ]

Okrugli stol na temu novih pravila registracije domena

Pogledajte takoder:

Materijali s predavanja "Nova pravila registracije domena" (Z.Bekic)

CN: Okrugli stol na temu "Nova pravila registracije domena unutar vrsne 'hr' domene" (01.12.1999)

Web stranice CARNetove DNS sluzbe (noc.srce.hr)

[ CN home ][ Search ]

CARNet je 27. studenog 2000. u prostorijama Sveucilisnog racunskog centra u Zagrebu odrzao okrugli stol na temu novih pravila registracije domena unutar vrsne "hr" domene. Voditelj okruglog stola i uvodni predavac bio je zamjenik ravnateljice CARNeta mr. sc. Zoran Bekic.

CARNet vec duze vremena radi na izradi novog pravilnika o organizaciji i upravljanju vrsnom "hr" Internet domenom. Prije godinu dana CARNet je organizirao prvi okrugli stol na tu temu. Tom je prilikom CARNet objavio i svoj terminski plan po kojem je novi pravilnik trebao biti dovrsen i usvojen do pocetka 2000. godine. Nakon toga doslo je do jednogodisnje odgode objavljivanja konacnog prijedloga novog pravilnika. CARNet je to objasnio brojnim primjedbama i prijedlozima koje je dobio tijekom i nakon okruglog stola koji je odrzan prije godinu dana.

Cilj ovog novog okruglog stola bio je upoznati prisutne s koncepcijom, nacelima i novostima predlozenim u novom Pravilniku, te prikupiti i prodiskutirati prijedloge vezane na tu temu. Okrugli stol je ujedno oznacio i kraj javne rasprave o novom pravilniku. Sa sadrzajem novog pravilnika prisutne je upoznao mr. sc. Zoran Bekic u svom kratkom uvodnom predavanju.

Novi prijedlog Pravilnika koncepcijski se ne razlikuje puno od prijedloga iznesenog prije godinu dana. Polazista pri izradi novog pravilnika bila su to da je "hr" domena temeljni element nacionalnog bogatstva i suvereniteta Republike Hrvatske, te da interes zajednice ima prilikom dodjeljivanja domena prednost pred pojedinacnim interesima pravnih i fizickih osoba. Posljedica takvog pristupa je odbijanje bilo kakve mogucnosti da se dodjeljivanje i registracija domena unutar vrsne "hr" domene vrsi po istim principima i na isti nacin kao i u slucaju svjetske "com" domene.

S druge strane, novi pravilnik predvida pravo na jednu besplatnu domenu za sve pravne (sto je vrijedilo i do sada) i za sve fizicke osobe u Hrvatskoj (sto je novost koja je predstavljena prije godinu dana).

Novi pravilnik predvida otvaranje jedne poddomene ispod vrsne "hr" domene unutar koje bi gradani Republike Hrvatske mogli besplatno otvoriti svoje poddomene. Predvideni naslovi tih domena obavezno ce se sastojati od tri elementa: prezimena, imena i dodatnog niza znakova (na primjer: ivan-horvat-zg ili ivanhorvat01).

Pravila za registriranje domena pravnih osoba nece se znacajnije promijeniti. Pravne osobe ce i dalje imati pravo na samo jednu domenu neposredno ispod vrsne "hr" domene, premda ce se dozvoliti veca sloboda u izboru naziva domene. Takoder, otvorit ce se i "com" poddomena unutar koje ce se domene dodjeljivati po trzisnim principima i bez ogranicenja.

Nakon uvodnog izlaganja za rijec se javio veci broj sudionika okruglog stola. Vecina sudionika u raspravi zalagala se za manje restriktivna pravila od predlozenih.

Novi bi pravilnik trebao stupiti na snagu 1.1.2001. Detaljnije informacije mozete naci na Web stranicama CARNetove DNS sluzbe (noc.srce.hr), te u materijalima s predavanja koje je odrzao mr. sc. Zoran Bekic.