[ prev ][ next ]

Okrugli stol na temu "Nova pravila registracije domena unutar vrsne 'hr' domene"

Pogledajte takoder:

Prijedlog novog Pravilnika o ustroju i upravljanju vrsnom "hr" domenom

CN: Treca sjednica Vijeca korisnika CARNeta (24.11.1999)

[ CN home ][ Search ]

1. prosinca 1999. godine, u zgradi Sveucilisnog racunskog centra - SRCE, odrzan je okrugli stol na temu "Nova pravila registracije domena unutar vrsne 'hr' domene".

Cilj ovog okruglog stola bilo je poticanje strucne javnosti i svih zainteresiranih za ovu temu na razgovor i raspravu o pronalazenju najboljih rjesenja za ustroj i upravljanje vrsnom "hr" domenom.

Uvodno predavanje odrzao je mr.sc. Predrag Pale, pomocnik ministra znanosti i tehnologije za informatiku. Okruglom stolu su takoder prisustvovali i mr.sc. Zoran Bekic, zamjenik ravnateljice CARNeta i Ivan Maric, voditelj CARNetove DNS sluzbe.

U svom uvodnom izlaganju, mr.sc. Predrag Pale je predstavio prijedlog nove koncepcije ustroja vrsne "hr" domene. Glavne novosti su omogucavanje privatnim osobama otvaranje svojih Internet domena, te liberalnija politika otvaranja komercijanih poddomena.

Prema predlozenoj koncepciji, otvorila bi se nova poddomena (tzv. second-level domena) ispod vrsne "hr" domene unutar koje bi i privatne osobe mogle dobiti svoje poddomene. Otvaranje tih poddomena CARNetova DNS sluzba ne bi naplacivala.

Istovremeno, uvjeti za otvaranje poddomena ispod vrsne "hr" domene ne bi se promijenili. To znaci da bi pravne osobe mogle i dalje posjedovati samo jednu poddomenu ispod vrsne "hr" domene. Ipak, u planu je ostavljanje vece slobode pravnim osobama pri izboru imena poddomene. Otvaranje tih poddomena i dalje ostaje besplatno.

Takoder je iznesena i ideja o otvaranju posebnih poddomena koje bi se pravnim osobama mogle dodjeljivati na principu koncesija. Primjeri za to su poddomene s imenima poput "sport.hr", "film.hr" i sl. U planu je i otvaranje poddomena unutar kojih bi se domene dodjeljivale bez ikakvih ogranicenja, ali uz nadoknadu.

U raspravi nakon uvodnog izlaganja sudjelovao je velik broj sudionika okruglog stola. Iznesene su brojne primjedbe na postojeci ustroj, kao i na prijedlog novog ustroja vrsne "hr" domene. Vecina je sudionika predlagala manje restriktivne uvjete za otvaranje komercijalnih poddomena.

Zbog velikog broja primjedbi i prijedloga, CARNet je odgodio donosenje i stupanje na snagu novog Pravilnika o ustroju i upravljanju vrsnom "hr" domenom.