[ prev ][ next ]

CARNetjedan i CARNetov okrugli stol na Fakultetu prometnih znanosti

Pogledajte takoder:

Materijali s okruglog stola "Udaljeno ucenje putem Interneta"

CN fotoalbum

CN: CARNetjedan na Veterinarskom fakultetu (12.04.1999)

CN: CARNetjedan na Medicinskom fakultetu (22.03.1999)

[ CN home ][ Search ]

Na Fakultetu prometnih znanosti je od 29. studenog do 03. prosinca 1999. godine odrzana akcija CARNetjedan.

U sklopu akcije CARNetjedan na Fakultetu prometnih znanosti odrzano je nekoliko predavanja za korisnike Interneta, te mini-tecajevi uporabe elektronicke poste i Weba.

Takoder, 02. prosinca 1999. godine odrzan je i CARNetov okrugli stol na temu "Udaljeno ucenje putem Interneta". Na okruglom stolu govorili su slijedeci pozvani predavaci: dr.sc. Hrvoje Gold (FPZ), dr.sc. Zdravko Tos (FPZ), Miroslav Milinovic (SRCE) i Jasna Tingle (CARNet). Okruglom stolu je prisustvovalo 30-tak sudionika.

Tijekom rasprave na okruglom stolu istaknuti su brojni problemi vezani uz brzu primjenu udaljenog ucenja putem Interneta u Hrvatskoj i u svijetu. Prikazani su i neki od primjera udaljenog ucenja putem Interneta.

Materijale s okruglog stola mozete pogledati u Arhivi CARNet novosti.

Ustanove zainteresirane da se kod njih takoder odrzi akcija CARNetjedan sve informacije mogu dobiti na adresi szc@carnet.hr.