CARNet na MIPRO'98
[ prev ][ next ]

CARNet na MIPRO'98

Pogledajte takoder:

Materijali s predavanja (u HTML i Word formatu)

CN: CARNet na MIPRO'97 (19.05.1997)

[ CN home ][ Search ] english language

U Opatiji je od 18. do 22. lipnja 1998 odrzan MIPRO'98, medunarodna konferencija o multimedijskim i hipermedijskim sustavima. Na konferenciji je bio prisutan i CARNet.

Tijekom konferencije CARNetovi su djelatnici odrzali slijedeca predavanja:

Takoder, na konferenciji je sa svojim izlozbenim mjestom nastupio i CARNetov Odsjek za nadzor i mjerenja.