Pustena u pogon ATM veza Filozofski fakultet Zagreb - FSB Zagreb
[ prev ][ next ]

Pustena u pogon ATM veza Filozofski fakultet Zagreb - FSB Zagreb

Pogledajte takoder:

CN: Nova medugradska ATM veza Split-Zadar (15.01.1998)


CN rjecnik:

ATM (Asynchronous Transfer Mode)


[ CN home ][ Search ]

Dana 03. travnja 1998 pustena je u pogon 155Mb ATM opticka veza izmedu Filozofskog fakulteta - Humanisticke i drustvene znanosti i Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.