Nova medugradska ATM veza Split-Zadar
[ prev ][ next ]

Nova medugradska ATM veza Split-Zadar

Pogledajte takoder:

CN: Nove medugradske ATM veze Rijeka-Pula, Zagreb-Varazdin i Split-Dubrovnik (07.11.1997)

CN: CARNet je pustio u pogon prvu 622Mbps ATM vezu (22.05.1997)


CN rjecnik:

ATM (Asynchronous Transfer Mode)


[ CN home ][ Search ]

Dana 15. sijecnja 1998. uspostavljena je nova 155 Mbps medugradska ATM veza izmedu CARNet clanica u Splitu i Zadru.

(Izvor: CARNet, Odjel za izgradnju i odrzavanje racunalnih mreza)