CARNet na MIPRO'97: Materijali s konferencije
Video konferencije

Demonstracija dijela postojecih sklopovskih i programskih rjesenja za uspostavu stolnih video konferencija. Demonstracija kvalitete videokonferencija na UNIX i PC/Win platformama, te njihova usporedba s ATM videokonferencijama.

Tehnicki podaci za UNIX video konferenciju

Za prezentaciju se koristi multimedijsko Sun racunalo sa SunVideo video karticom. Od programa koristi se SunSoft ShowMe program. Sustav moze raditi u nekoliko rezolucija (160x120, 320x240, 640x480) koristeci CellB kompresiju. Broj slika u sekundi se moze podesavati u intervalu od 1 do 30. Kapacitet mreze potreban za prijenos slike i zvuka varira od zeljene rezolucije te se krece od 150kbps do 2Mbps.

Sustav ne koristi niti jedan od postojecih standarada za video konferenciju, te stoga nije interoperabilan sa sustavima za video konferencije koji koriste standarde.

Tehnicki podaci za PC/Win video konferenciju

Za prezentaciju se koriste multimedijska PC racunala sa FAST Fp/s 60 video karticama. Video kartica digitalizira video signal i pretvara ga u niz M-JPEG slika (Motion JPEG format). Od programa koristi se Microsoft Netmeeting 2.0 i njegova podrska za video konferencije. Kvaliteta videa je znatno ispod one koju omogucuju Sun radne stanice sa ShowMe software-om. NetMeeting, na zalost, ne moze komunicirati direktno sa video karticom nego preko visestrukih programskih sucelja (API). Kako NetMeeting ne moze koristiti podatke u M-JPEG formatu podaci se vise puta moraju dekomprimirati i komprimirati sto je vrlo dugotrajna i zahtjevna operacija pa je kvaliteta videa znatno losija nego sto to samo sklopovlje omogucuje.

Bolji rezultati tj. veca kvaliteta, na koristenim PC racunalima, mogli bi se postici koristenjem programa koji direktno pristupa video kartici i odasilje podatke koje ona pripremi bez visestruke kompresije i dekompresije.

Program se pridrzava H.323 specifikacija pa je moguce raditi video konferencije i sa Intel Internet Video Phone programom na drugoj strani. Intelov program nema podrsku za FAST Fp/s 60 video karticu pa moze samo primati (i prikazivati), a ne i odasiljati video. Zvukovna komunikacija izmedu ta dva programa radi bez problema.


Drugi materijali:


Pogledajte takoder: