CARNet na MIPRO'97: Materijali s konferencije
Internet telefonija

Prikaz i usporedba nekih od trenutno raspolozivih programa za Internet telefoniju.

Internet telefoni, za razliku od klasicnih telefona, umjesto telekomunikacijske mreze koriste racunalnu mrezu. Prilikom komunikacije pomocu Internet telefona govor se digitalizira i pretvara u pakete koje program potom salje na mrezu. Kod vecine programa za Internet telefoniju potrebno je govoriti glasno i bez prekidanja jer inace proces digitalizacije ne uspijeva i dolazi do prekida u razgovoru. Iako digitalizirani zvuk moze postici vjernost analognog zvuka, Internet telefoni tesko postizu cak i vjernost zvuka obicnih telefona. Internet telefoni su, naravno, ograniceni propusnoscu Interneta. Da bi se postigla kvaliteta slicna onoj u klasicnih telefona potrebno je slati 8kbps, dok tipicni 28.8kbps modemi mogu obraditi manje od 3kbps. Osim toga, podatke je potrebno slati izokrono - sa jednakim vremenskim intervalom izmedu paketa. Internet TCP/IP protokol osigurava dostavu podataka, ali ne osigurava jednak vremenski interval izmedu dostave pojedinih paketa. Da bi savladali tu prepreku Internet telefoni koriste neku vrstu algoritma za kompresiju zvuka. Takav algoritam naziva se kodek (koder/dekoder). Neki kodek algoritmi rade najbolje na mrezama sa malom propusnoscu, drugi uvode metode za interpolaciju radi uklanjanja prekida u komunikaciji, a treci su pogodni za mreze gdje se propusnost mijenja. Najcesce koristeni algoritmi su PCM, ADPCM, CELP, GSM, DSP TrueSpeech, itd.

Jedna od najvaznijih stvari za uspjeh koncepta Internet telefonije je uvodenje standarda. Usvajanje specifikacija za kodek algoritme i komunikacijske protokole omoguciti ce komunikaciju izmedu programa i uredaja razlicitih proizvodaca. Takva specifikacija je H.323 koju propisuje ITU (International Telecommunications Union)

Specifikacija H.323 opisuje terminale, opremu i servise za multimedijske komunikacije preko lokalnih mreza (LAN) koje ne osiguravaju garantiranu kvalitetu servisa. H.323 terminali i oprema mogu prenositi audio, video i podatke ukljucujujuci i kombinaciju.

H.323 terminali mogu biti integrirani u racunala ili mogu biti implementirani kao samostalni uredaji kao, npr, video telefoni. Podrska za audio je obavezna, dok podatkovne i video konferencije nisu obavezne, ali ako su podrzane moraju biti napravljene tako da svi terminali koji podrzavaju taj medij mogu raditi zajedno. H.323 dozvoljava koristenje vise od jednog kanala svakog tipa. Ostale specifikacije unutar H.323 ukljucuju H.225.0 sinkronizaciju, H.245 kontrolu, H.261 i H.263 video kodeke, G.711, G.722, G.723, G.728 i G.729 audio KODEK-e i T.120 seriju multimedijskih komunikacijskih protokola.

CARNet ce prezentirati neke od programa za Internet telefoniju. Poseban ce naglasak biti na prezentaciji interoperabilnosti (postivanju H.323 specifikacija) programa Microsoft NetMeeting i Intel Internet Video Phone. Racunala na kojima ce se prezentirati Internet telefonija su PC multimedijske stanice sa Windows95 operativnim sustavom.


Drugi materijali:


Pogledajte takoder: