Nove ATM veze u CARNet-u
[ prev ][ next ]

Nove ATM veze u CARNet-u

Pogledajte takoder:

CN: Uspostavljena je ATM linija SRCE - NSB (22.03.1996)

CN: CARNet je potpisao ugovor s HPT-om za ATM mrezu (07.06.1996)

CN: Prvi video prijenos CARNet ATM mrezom (28.06.1996)

CN rjecnik:

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

[ CN home ][ Search ]

U listopadu su proradile dvije nove ATM veze u CARNet-u. U petak, 11.10.1996, proradila je za Internet promet 155Mbps ATM veza izmedu CARNet cvorova u Zagrebu i Osijeku.

U utorak, 15.10.1996, proradila je 155Mbps ATM veza izmedu SRCA i ATM cvora na kompleksu Horvatovac.

Komunikacijske linije za povezivanje osigurao je HPT. Izmedu gradova koriste se 155 Mbps SDH linije, dok se unutar gradova koriste ciste FO (fiber optic) linije.

Izvor: helpdesk@srce.hr