Uspostavljena je ATM linija SRCE - NSB
[ next ]

Uspostavljena je ATM linija SRCE - NSB

Pogledajte takoder:

CN: CARNet je potpisao ugovor s HPT-om za ATM mrezu (07.06.1996)

CN: CARNet je pustio u pogon prvu 622Mbps ATM vezu (22.05.1997)


CN rjecnik:

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

[ CN home ][ Search ]

22.03.1996. uspostavljena je i uspjesno testirana nova (ukupno druga po redu u CARNet-u) ATM linija izmedu SRCA i NSB-a. Do definitivnog pustanja u pogon te linije preostalo je jos dovrsiti lokalnu mrezu NSB-a.

Prva CARNet ATM linija uspostavljena je izmedu SRCA i FER-a za vrijeme INFO '95 i od tada je u uporabi.

Daljni planovi izgradnje CARNet ATM jezgre ukljucuju uspostavljanje ATM veza i prema FSB Zagreb, Tehnickom fakultetu Rijeka, FESB Split, Rektoratu sveucilista u Osijeku, Medicinskom fakultetu Zagreb i Institutu Ruder Boskovic (kompleks Horvatovac). Za ostale CARNet cvorove u planu je poboljsanje postojecih modemskih linija.