Udaljeno podesavanje elektrostimulatora srca putem Interneta (15.06.1999)


Pogledajte takoder:

[ CN home ][ Search ]