[ prev ][ next ]

Predavanje i videokonferencija "Telemedicina"

Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Medicinskom fakultetu (22.03.1999)

CN: Okrugli stol i videokonferencija "Hrvatska knjiga danas" (22.04.1999)

[ CN home ][ Search ]

Dana 28. travnja 1999. godine odrzano je predavanje za studente medicine u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku pod naslovom "Telemedicina". CARNet je to predavanje prenosio putem sustava za videokonferencije u cetiri hrvatska sveucilisna grada.


Predavanje je prenoseno putem sustava za videokonferencije na pet lokacija: dvije u Zagrebu (dvorana Cackovic na Medicinskom fakultetu i Zavod za patologiju), te po jedna u Splitu, Osijeku i Rijeci. Cijeli se skup mogao uzivo pratiti i na Internetu putem RealVideo prijenosa.

Pocetak prijenosa obiljezili su tehnicki problemi (dvorana Cackovic bila je neko vrijeme iskljucena iz prijenosa), ali u drugom dijelu predavanja, nakon 20-tak minuta, ti problemi su bili uklonjeni.

CN audio


Telemedicina i privatnost pacijenata (odgovor na pitanje studentice)

ASF/28.8 kbps


Tijekom prijenosa javljali su se predavaci iz svih hrvatskih akademskih gradova. Prikazane su i objasnjene primjene telemedicine u Hrvatskoj i u svijetu. Tako je dr. sc. Damir Sapunar s Medicinskog fakulteta u Splitu prikazao CARNetov projekt "Virtual Medical School". Takoder, u sklopu videokonferencije, studenti iz svih centara pokazali su svoje radove iz podrucja telemedicine i primjene Interneta.

Na kraju predavanja studenti su dobili priliku postaviti pitanja predavacima, te ocijeniti uspjesnost videokonferencije. Prijenos predavanja koje je zapocelo u 16 sati trajao je nesto vise od 2 sata.