Predstavljanje CARNetovog projekta "Telemedicina u elektrostimulaciji srca" (01.07.1998)

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Dana 1. srpnja 1998 godine u prostorijama Fakulteta za elektrotehniku i racunarstvo odrzana je prezentacija CARNetovog projekta "Telemedicina u stimulaciji srca". Putem sustava za videokonferencije dogadaj su mogli pratiti i u njemu sudjelovati i posjetitelji u Splitu koji su se nalazili u amfiteatru A1 Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Prezentaciju je vodio dipl. inz. Bozidar Ferek-Petric, zamjenik voditelja projekta.

Pogledajte takoder:

[ CN home ][ Search ]