[ prev ][ next ]

Cetvrta sjednica Vijeca korisnika CARNeta

Pogledajte takoder:

CN: Treca sjednica Vijeca korisnika CARNeta (24.11.1999)

Dvogodisnje izvjesce CARNeta (www.carnet.hr)

Godisnji izvestaji CARNetovih clanica za 1999. godinu (www.carnet.hr)

Prilog strategiji razvitka RH (www.carnet.hr)

Plan rada CARNeta 2000-2001 (www.carnet.hr)

[ CN home ][ Search ]

Dana 2. lipnja 2000. odrzana je Cetvrta sjednica Vijeca korisnika CARNeta. Sjednicu je vodio clan predsjednistva Vijeca korisnika dr. sc. Damir Sapunar.

Sjednica je imala sljedeci dnevni red:

  • Osvrt na dvogodisnji rad CARNeta i rezultati godisnjih izvjestaja clanica CARNeta
  • Nacrt planova CARNeta
  • Doprinos strategiji razvitka Republike Hrvatske
  • Uvodenje novih servisa
  • Druga CARNetova konferencija CUC 2000
  • Novosti iz Ministarstva znanosti i tehnologije

Tijekom sjednice, CARNet je najavio uvodenje nekih novih servisa iz podrucja obrazovanja i multimedije. Tako je najavljeno pokretanje servisa koji ce korisnicima nuditi razne video sadrzaje, te osnivanje CARNetovog edukacijskog centra. CARNetov edukacijski centar trebao bi preuzeti brigu o postojecim CARNetovim tecajevima, ali bi trebao razvijati i nove obrazovne materijale i sadrzaje na Internetu.

Na kraju sjednice, novosti i aktivnosti Ministarstva znanosti i tehnologije predstavio je pomocnik Ministra za informatiku dr. sc. Robert Manger.

Sjednica je uspjesno odrzana putem sustava za videokonferencije izmedu gradova: Osijek, Rijeka, Split i Zagreb.