[ prev ][ next ]

CARNet dostavio Vladi prilog za Strategiju razvitka "Hrvatska u 21. stoljecu"

Pogledajte takoder:

CARNet: Elementi strategije izgradnje informacijskog drustva u Hrvatskoj

Web stranice Vlade RH (www.vlada.hr)

[ CN home ][ Search ]

Krajem travnja ove godine, CARNet je izradio i dostavio Vladi Republike Hrvatske dokument pod naslovom "Elementi Strategije izgradnje informacijskog drustva u Hrvatskoj kao prilog za Strategiju razvitka Republike Hrvatske 'Hrvatska u 21. stoljecu'".

Ovaj je dokument CARNetov odgovor na poziv Vlade Republike Hrvatske upucen svim znanstvnoistrazivackim pravnim osobama, pojedincima iz drustvenog i javnog zivota, hrvatskim znanstvenicima, drugim pravnim osobama i nevladinim udrugama da Vladi upute svoje prijedloge i ideje za izradu Strategije razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljecu".

Polaziste za izradu ovog priloga bili su dokumenti Europske zajednice, ukljucujuci i dokument "eEurope - An Information Society For All" iz ozujka 2000. godine (lokalna kopija - PDF format), aktualni program Vlade, te CARNetovo osmogodisnje iskustvo steceno u izgradnji jos uvijek jedinog segmenta nacionalne informacijske infrastrukture u Hrvatskoj.

CARNet ovaj dokument smatra i polazistem svojeg djelovanja, te ce stoga nastaviti rad na izradi Strategije izgradnje informacijskog drustva u Hrvatskoj. Tim dokumentom CARNet zeli potaknuti javnu raspravu strucne i cjelokupne javnosti, a posebno akademske zajednice, radi stvaranja strategije, koja ce biti zajednicka i prilagodena realnostima nase sredine, i kao takva, ostvariva i svima prihvatljiva.

CARNetov prilog Strategiji razvitka Republike Hrvatske objavljen je i na CARNetovim Web stranicama na adresi http://www.carnet.hr/strategija-rh.

CARNet poziva sve zainteresirane da svoje komentare i prijedloge na ovaj dokument posalju na adresu strategija-rh@carnet.hr.