[ prev ][ next ]

CARNet u pripremi i organizaciji posjeta Svetog oca Ivana Pavla II Republici Hrvatskoj

Pogledajte takoder:

Sluzbeni Web server postavljen povodom posjeta Svetog oca (www.papa.hr)

[ CN home ][ Search ] english language

Sveti otac Ivan Pavao II po drugi put je posjetio Republiku Hrvatsku od 2. do 4. listopada 1998. godine. U brojne aktivnosti vezane uz pripremu i organizaciju njegovog dolaska bio je ukljucen i CARNet koji je sudjelovao u izgradnji i odrzavanju tehnicke racunalne infrastrukture i informacijskih sustava.

CARNet je osigurao racunalo i tehnicku pomoc za sluzbeni Web server (www.papa.hr), kao i za interne Web servere za novinare i organzatore. Na sluzbenom Web serveru svi zainteresirani mogu naci brojne informacije i zanimljivosti vezane uz posjet Svetog oca. Objavljivanje tih informacija rezultat je suradnje Hrvatske biskupske konferencije (HBK), Informativne katolicke agencije (IKA), Hrvatskog informativnog centra (HIC), Hrvatske izvjestajne novinske agencije (HINA) i Hrvatske radiotelevizije (HRT).

Vesna Vrga, koordinator CARNetovog projektnog tima:

Treba istaknuti entuzijazam svih ukljucenih u ovaj projekt. Obim poslova koje je u izuzetno kratkom vremenu trebalo obaviti bio je jako velik, a pojavljivali su se i dodatni zahtjevi koje smo trebali ispuniti. Ipak, ovaj smo posao uspjesno obavili i to ponajprije zahvaljujuci izutetnom trudu svih koji su u CARNetu radili na ovom projektu.

Veliku pomoc dobili smo i od sponzora koji su nam ustupili opremu za uspostavu press centara.


Na sluzenom Web serveru nalaze se i video i audio prilozi snimljeni tijekom posjeta Svetog oca, a za vrijeme posjeta Svetog oca bilo je moguce pratiti prijenos pojednih dogadaja uzivo i putem Interneta. Posjetitelji sluzbenog Web servera mogu pogledati i dokumentarni film Jakova Sedlara o kardinalu Alojziju Stepincu (u trajanju od 67 minuta).

Novinarima koji su pratili posjet Svetog oca bila su na raspolaganju tri press centra (u Zagrebu, Mariji Bistrici i Splitu). CARNet je za potrebe novinara koji su radili u tim press centrima osigurao odgovarajucu mreznu opremu, izgradio medusobno povezane lokalne mreze (intranet), te omogucio pristup na Internet. Instalirana oprema omogucavala je novinarima, osim osnovnog pristupa Internetu, i medusobno komuniciranje putem videokonferencija. Takoder, CARNet je za potrebe organizatora izgradio i bazu podataka s podacima o akreditiranim novinarima.

Hodocasnici i posjetitelji koji su za vrijeme posjeta Svetog oca dosli u Zagreb, mogli su se posluziti i CARNetovim webomatima koji su bili postavljeni na Glavnom kolodvoru i zracnoj luci Pleso.

CARNetov projektni tim ukljucen u pripremu i organizaciju posjeta Svetog oca cinili su Vesna Vrga, Mario Viljac, Dubravko Penezic, Tomislav Vujec, Andelko Zigman i Irena Majcan.