Raspored dogadanja vezanih uz otvaranje Sun SITE Hrvatska:

10:00 - Pozdravni govor u ime Sveucilisnog racunskog centra: prof. dr. sc. Mario Zagar, predsjednik upravnog vijeca SRCA
10:15 - Predstavljanje tvrtke Sun Microsystems i Sun SITE programa: Darryl Parker, Sun Microsystems, direktor za srednju Europu
10:45 - Odmor
11:00 - Predstavljanje Java programske platforme za Internet: Attila Mester, Sun Microsystems
11:30 - Ceremonija otvaranja Sun SITE Hrvatska: u ime Rektora Sveucilista u Zagrebu, prof. dr. sc. Helena - Jasna Mencer, prorektor za znanost
11:45 - Obilazak SRCA

Pogledajte takoder:

CN: Otvoren Sun SITE Hrvatska (12.12.1996)
CN: Obiljezen Dan CARNet-a (12.12.1996)

[CARNet novosti]