prev  next

Brzina veze izmedu CARNet-a i USA povecana je na 512 kbps

Pogledajte takoder:

CN: Proradila je nova veza CARNet-a s Internetom (09.10.1996)

CN: CARNet je postigao dogovor s HPT-om za brzu medunarodnu vezu (05.06.1996)


[ CN home ][ Search ]

U utorak, 10.12.1996, povecana je brzina CARNet-ove veze prema USA (MCI) na 512 kpbs.

Za slijedecu godinu u planu je daljnje povecanje brzine veze s MCI na 2 Mbps, a veze s EBONE (Austrija) na 256 kbps (sada 128 kbps). Takoder, istrazit ce se potreba za odrzavanjem i prosirivanjem veze sa Slovenijom (sada 9.6 kbps), te uspostavom veza s drugim susjednim zemljama. Istrazit ce se i mogucnost ukljucenja u Europski projekt brzih komunikacija TEN-34.