CARNetjedan i okrugli stol na Medicinskom fakultetu (25.03.1999)

Akcija CARNetjedan na Medicinskom fakultetu u Zagrebu trajala je od 22. do 26. ozujka 1999. godine. U cetvrtak, 25. ozujka, odrzan je i okrugli stol pod naslovom "Udaljeno ucenje i Internet (s posebnim osvrtom na primjene u medicini)".

Slijedecih 15 fotografija nacinjeno je tom prigodom.

Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Medicinskom fakultetu (22.03.1999)
CN: Videokonferencija "Telemedicina" (28.04.1999)

[ CN home ][ Search ]