CARNetjedan i okrugli stol na Medicinskom fakultetu (25.03.1999)


Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Medicinskom fakultetu (22.03.1999)
CN: Videokonferencija "Telemedicina" (28.04.1999)

[ CN home ][ Search ]