Predstavljanje programa Cisco akademije mreznih tehnologija (19.10.2000)

Dana 19. listopada 2000. godine u Nacionalnoj i sveucilisnoj biblioteci u Zagrebu je predstavljen program Cisco akademije mreznih tehnologija. Neposredan povod za taj dogadaj bilo je pokretanje lokalne Cisco akademije mreznih tehnologija koju CARNet organizira u suradnji s tvrtkom Cisco Systems, Inc.

Ovdje se nalaze materijali s prezentacije koju je odrzao Nevenko Bartolicic (CARNet).Cisco Networking Academy (Nevenko Bartolincic)

Dodatni slajdovi

Materijali koji se ovdje nalaze mogu se koristiti samo u osobne svrhe. Ako se ovi materijali koriste u druge svrhe, potrebno je za to imati odobrenje od autora tih materijala.

Pogledajte takoder:

CN: Prezentacija programa Cisco akademije mreznih tehnologija (19.10.2000)

CN fotoalbum

[ CN home ][ Search ]