Brzina 622000000 bita u sekundi! (INFO'97)


(01/10)

Pogledajte takoder:

[ CN home ][ Search ]