[ prev ][ next ]

CARNetovi Javni modemski ulazi u Splitu

Pogledajte takoder:

CARNet-L: CARNetov servis Javnih modemskih ulaza (29.12.1998)

CARNetovi Javni modemski ulazi (www.jmu.carnet.hr)

[ CN home ][ Search ]

Dana 24. srpnja 2000. pusteno je u rad novih 120 komutiranih modemskih ulaza smjestenih u CARNetovom komunikacijskom cvoristu u Splitu. Ovi su modemski ulazi dio CARNetovog sustava Javnih modemskih ulaza (JMU).

Ovime je povecan broj sveucilisnih centara u kojima su CARNetovim korisnicima na raspolaganju CARNetovi Javni modemski ulazi. Ukupan broj modema ukljucenih u JMU sustav sada iznosi 600, a osim u Splitu, nalaze se i u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.

Telefonski broj novih CARNetovih modemskih ulaza u Splitu je (021) 100-222.