CARNet potpisao ugovor s Tehnickim fakultetom u Rijeci
[ prev ][ next ]

CARNet potpisao ugovor s Tehnickim fakultetom u Rijeci

Pogledajte takoder:

CN: CARNet - U 1998 godini s ostvarenim planovima (20.02.1998)


CN rjecnik:

ATM (Asynchronous Transfer Mode)


[ CN home ][ Search ]

Tehnicki fakultet Sveucilista u Rijeci i Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet potpisali su 24. ozujka 1998 u Rijeci ugovor o radu racunalno-komunikacijskog cvorista CARNeta za Sveuciliste u Rijeci. Potpisivanjem ovog ugovora potvrdena je uspjesna suradnja Tehnickog fakulteta u Rijeci i CARNeta koja je zapocela 1993. godine od kada u tehnickom smislu funkcionira racunalno-komunikacijsko cvoriste CARNeta u Rijeci. Ovim ugovorom stvoreni su preduvjeti za nastavak uspjesne suradnje.

Do danas su preko cvorista u Rijeci u jedinstveni racunalno-komunikacijski sustav povezane sve ustanove akademske i znanstvene zajednice s podrucja Primorsko-goranske i Istarske zupanije. Akademske i znanstvene ustanove iz ove regije povezane su u pristupnim tockama u Rijeci i Puli na jezgru CARNet mreze brzine 155 Mbps. Jezgra CARNet mreze temelji se na naprednoj ATM tehnologiji prijenosa svjetlovodnim komunikacijskim putevima. Na taj nacin ustanove mogu neprekidno primati i pruzati informacije na Internetu te intenzivno koristiti sve raspolozive mrezne usluge i servise.

U planu je i povecanje brzine veza prema ustanovama na lokalnoj razini i povecanje broja komutiranih ulaza. Posebna paznja bit ce posvecena stalnom poboljsanju razine usluga koje CARNet pruza ustanovama clanicama, a posebno u podrucju tehnicke podrske i obrazovanja djelatnika i studenata.

(Mario Kalingar)

CARNet - MARKETING / Odnosi s javnoscu
tel: +385 1 6164 194, fax +385 1 6164 395
press@CARNet.hr