[ prev ][ next ]

Proradila je 2Mbps veza CARNet - USA

Pogledajte takoder:

CN: Proradila je nova veza CARNet-a s Internetom (09.10.1996)

CN: CARNet je postigao dogovor s HPT-om za brzu medunarodnu vezu (05.06.1996)

CN: Nove 622Mbps ATM veze (03.06.1997)

[ CN home ][ Search ]

Dana 25. srpnja 1997. pustena je u pogon 2Mbps veza izmedu CARNeta i USA (MCI). Prijasnja brzina veze izmedu CARNeta i USA iznosila je 512 kbps.

Pored 2Mbps veze s USA, CARNet posjeduje jos jednu medunarodnu vezu. Rijec je o vezi na EBONE (veza SRCE - Bec), brzine 128kbps koja sluzi iskljucivo za promet izmedu CARNeta i europskih mreza. Uskoro se ocekuje povecanje brzine te veze na 256kbps.