Nagrade CARNet-a za 1996. godinu

Na sredisnjem dogadanju proslave "Pet godina CARNet-a" odrzane 12. prosinca na Fakultetu za elektrotehniku i racunarstvo dodijeljene su slijedece zahvale, pohvale i nagrade:

Godisnju nagradu dobio je:

Damir Mrkonjic

za izuzetna postignuca u izgradnji najjuznijeg dijela CARNet-a - od Zadra do Dubrovnika


Pohvale su dobili:

  • Vinko Kojundzic - za prikaz CARNet-a na izlozbi "Znanost u Hrvata"
  • Mario Viljac - za rad na izgradnji CARNet-a
  • Miroslav Milinovic - za rad s korisnicima
  • Andelko Zigman - za izgradnju ATM jezgre CARNet-a
  • Vladimir Braus - za rad na CARNet-ovim informacijskim servisima

Zahvale su dodijeljene:

  • Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" - za pomoc pri prezentaciji CARNet-a na Svjetskom festivalu animiranog filma 1996.
  • Tvrtki "EuroComputer Systems" - za pomoc pri realizaciji ovogodisnjeg nastupa CARNet-a na priredbi INFO'96
  • Skoli narodnog zdravlja - za pomoc pri izradi filma o CARNet-u
  • Hrvatskoj posti i telekomunikacijama - za pracenje CARNet-a u akcijama tijekom 1996 godine kao sto su Animafest, INFO'96, izlozba "Znanost u Hrvata" i druge


Pogledajte takoder:

CN: Obiljezen Dan CARNet-a (12.12.1996)

[CARNet novosti]