CUC'99: Drugi dan konferencije (29.09.1999)

Prva CARNetova korisnicka konferencija CUC'99 odrzana je na Fakultetu elektrotehinke i racunarstva od 28. do 30. rujna 1999. godine.

Ovdje se nalaze fotografije nacinjene drugog dana konferencije. Fotografije su nacinjene amaterskim digitalnim fotoaparatom, te su stoga nesto slabije kvalitete.01
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Thumbnails (170 KB)

Pogledajte takoder:

CN: Prva CARNetova korisnicka konferencija CUC'99 (28.09.1999)
CN fotoalbum: CUC'99

[ CN home ][ Search ]