Prvi tecaj za buduce CARNetove predavace (od 25. do 29. sijecnja 1999)

Prvi tecaj za buduce CARNetove predavace odrzan je na SRCU od 25. do 29. sijecnja 1999. godine. Tecaju je prisustvovalo 16 polaznika (12 iz Zagreba, 2 iz Rijeke i po jedan polaznik iz Splita i Osijeka) koji su odabrani izmedu 60 prijavljenih kandidata.

Tecaj se sastojao od ukupno 40 sati predavanja, vjezbi i prezentacija. Predavanja su bila koncipirana tako da su polaznicima ponudila sazetak i sistematizaciju znanja nuznih za drzanje CARNetovih tecaja iz podrucja Internet tehnologija. Tecaj je obiljezila izutetno ugodna i radna atmosfera. Slijedecih 15 fotografija nacinjeno je prva dva i zadnjeg dana odrzavanja tecaja.

Pogledajte takoder:

CN: Kratak razgovor s Miroslavom Milinovicem, voditeljem projekta TtT
CN: Odrzan prvi tecaj za buduce CARNetove predavace (25.01.1999)

[ CN home ][ Search ]