CARNetjedan i CARNetov okrugli stol na Grafickom fakultetu (16.12.1998)


Pogledajte takoder:

CN: CARNetjedan na Grafickom fakultetu (14.12.1998)
Okrugli stol "Elektronicko izdavastvo i Internet"

[ CN home ][ Search ]