4. sastanak sistem administratora

4. sastanak sistem administratora odrzan je 8.10.1996. na Fakultetu prometnih znanosti, Vukeliceva 4. Za ugodnu radnu atmosferu ovaj put se pobrinuo dr. sc. Hrvoje Gold, CARNet koordinator na FPZ-u.

Sastanci sistem administratora odrzavaju se otprilike jednom mjesecno, a rezultat su zajednickog napora i zelje sistem administratora na CARNet-u (i sire) za razmjenjivanjem informacija i medusobnim druzenjem. Svaki sastanak se sastoji od nekoliko kratkih strucnih predavanja, te diskusije o tekucim ili tradicionalnim temama koja se obicno vodi u neobaveznoj atmosferi uz grickalice i sokove. Prvi sastanak sistem administratora odrzan je 30.4.1996. u prostorijama Matematickog odjela, Bijenicka 30. Slijedeci sastanci su bili organizirani na IRB-u i Medicinskom fakultetu. Zadnji u nizu, 4. sastanak sistem administratora odrzan je 8.10.1996. na Fakultetu prometnih znanosti, Vukeliceva 4, a domacin sastanka bio je dr. sc. Hrvoje Gold.

Dnevni red je bio slijedeci:

  1. Malo uvodnog govora + Take a Five (H. Gold)
  2. PGP (C. Igaly)
  3. Predstavljanje CARNet CERT-a (C. Igaly, materijale je pripremio D. Rajnovic)
  4. Katalog osobnih WWW stranica (M. Milinovic)
  5. Razgovor uz grickalice i sokove

1. Take a Five

Kolega Hrvoje Gold je prisutne ukratko upoznao sa strojevima i mrezom na FPZ.

FPZ ima dvije lokalne mreze. Prva je na lokaciji u Vukelicevoj 4. Ona se sastoji od 20 PC racunala (486 ili Pentium, Windows 95). Ova mreza je povezana s CARNet-om 33.6Kbps modemskom linijom. Ta je veza prvi put proradila 13.11.1993. FPZ na mrezi ima i svoj Web server. Druga lokalna mreza je PC Lab u Kuslanovoj koji se sastoji od 15 Pentium racunala s podrskom za multimediju i instaliranim Win NT 3.51 operativnim sustavom. Nazalost, te dvije mreze nisu medusobno povezane.

U planu je povecanje brzine veze sa CARNet-om i to najprije na 128Kbps, putem iznajmljene telefonske linije, a zatim i ATM prikljucak na CARNet ATM jezgru. Takoder, u planu je i uspostavljanje veceg broja (javnih) modemskih ulaza. Svakako, u planu je i medusobno povezivanje obiju postojecih lokalnih mreza.

2. PGP

Kolega Cedomir Igaly sa SRCA odrzao je zanimljivo i korisno predavanje o PGP-u. Predavanje je ukljucivalo i upute kako instalirati i koristi PGP.

3. Predstavljanje CARNet CERT-a

Ovo predavanje pripremio je Damir Rajnovic, ali kako on nije mogao doci na sastanak, odrzao ga je Cedomir Igaly. Putem ovog predavanja prisutni su imali priliku upoznati se s ciljevima i osnovnim aktivnostima CARNet CERT-a, te planovima za buduce aktivnosti.

CARNet CERT Web stranice se nalaze na adresi: http://www.mzt.hr/~gaus/hrcert.html.

4. Katalog osobnih WWW stranica

Mr. sc. Miroslav Milinovic sa SRCA odrzao je predavanje o Katalogu osobnih stranica (http://www.carnet.hr/korisnici/katalog).

Katalog je sluzbeno poceo raditi 7.6.1996 i tog trenutka je u njega bilo ukljuceno 20 strojeva s ukupno 897 prijavljenih osobnih stranica. Danas katalog ukljucuje 26 strojeva i 1164 osobne stranice.

Katalog se osvjezava jednom dnevno (u 4 sata ujutro, cijeli postupak za svih 26 strojeva traje oko pola sata). Informacije izmedu stroja na kojem je katalog i drugih strojeva razmjenjuju se putem Web-a (na strojevima treba biti instaliran jedan kratak cgi-bin program cija instalacija je krajnje jednostavna). U katalogu je registrirano najvise osobnih stranica korisnika sa stroja public.srce.hr, nakon toga po broju osobnih stranica slijede fly s FER-a, student s Matematickog odjela, te barok.foi.hr i adria.fesb.hr.

Za upotpunjivanje kataloga podacima s preostalih strojeva na CARNet-u nuzna je suradnja sistem administratora na preostalim institucijama. U tom smislu na sastanku je apelirano na administratore u tim ustanovama da svoje strojeve ukljuce u katalog. Detalji se mogu naci na CARNet Web serveru ispod gore navedene adrese.

5. Razgovor uz grickalice i sokove

Izvorno, za diskusiju je bila predvidena tema "Poslovi sistem administratora" (never-ending story). Obzirom da nije dosao Damir Rajnovic koji je inicirao ovu temu, a niti Nevenko Bartolincic iz CARNet-a koji je izrazio zainteresiranost da cuje misljenja sistem administratora o toj temi, odluceno je da se ta diskusija odgodi za slijedeci sastanak.

Razgovor je zapoceo "bezopasno" o problemima medusobne komunikacije u slucaju incidenata (provale u sustave i sl.), a onda je zavrsio - pogadate vec kako - na poslovima sistem administratora.

Sastanak je zavrsio oko 18:30.


Materijali sa sastanka (predavanja) u PowerPoint formatu:

Svi gore navedeni naslovi na raspolaganju su iskljucivo za osobnu uporabu. Za bilo kakvu drugu uporabu nuzno je posebno odobrenje autora.

Pogledajte takoder: