Potpisivanje Memoranduma o uspostavi Nacionalnog sredista za razmjenu Internet prometa

Dana 8. rujna 2000. godine potpisan je Memorandum o uspostavi nacionalnog sredista za razmjenu Internet prometa - Croatian Internet Exchange (CIX). CIX je neprofitna usluga Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet pokrenuta u cilju ucinkovite razmjene Internet prometa na nacionalnoj razini.

Ovdje se nalaze materijali s prezentacije Nacionalnog sredista za razmjenu Internet prometa koju je prigodom potpisivanja Memoranduma u prostorijama Hrvatske gospodarske komore odrzao Ivan Maric (CARNet).

Materijali koji se ovdje nalaze mogu se koristiti samo u osobne svrhe. Ako se ovi materijali koriste u druge svrhe, potrebno je za to imati odobrenje od autora tih materijala.



Nacionalno srediste za razmjenu Internet prometa (Ivan Maric)

Pogledajte takoder:

CN: Potpisan Memorandum o uspostavi nacionalnog sredista za razmjenu Internet prometa (08.09.2000)

[ CN home ][ Search ]