Nove ATM veze u Zagrebu i Osijeku
[ prev ][ next ]

Nove ATM veze u Zagrebu i Osijeku

Pogledajte takoder:

CN: CARNet je pustio u pogon prvu 622Mbps ATM vezu (22.05.1997)

CN: Nove 622Mbps ATM veze (03.06.1997)


CN rjecnik:

ATM (Asynchronous Transfer Mode)


[ CN home ][ Search ]

Tijekom kolovoza CARNet je pustio u pogon dvije nove ATM veze. Prvo je 7. kolovoza pustena u pogon 622Mbps ATM veza Salata - Horvatovac, kojom je na CARNetovu ATM mrezu prikljucen Medicinski fakultet u Zagrebu.

22. kolovoza pustena je u pogon 155Mbps ATM veza izmedu glavnog CARNetovog cvora u Osijeku i Elektrotehnickog fakulteta u Osijeku.

(Izvor: CARNet, Odjel za izgradnju i odrzavanje racunalnih mreza)