[ prev ][ next ]

Zapocelo je distribuiranje NAG paketa na hrvatskim sveucilistima

Pogledajte takoder:

Web stranice Referalnog centra za programski sustav NAG


[ CN home ][ Search ]

Nedavno je CARNet kupio punu licencu za NAG paket za sva cetiri sveucilista u Hrvatskoj. Tehnicka podrska korisnicima ovog softvera na hrvatskim sveucilistima osigurana je putem Referalnog centra za programski sustav NAG na Fizickom odsjeku Prirodoslovno-matematickog fakulteta.

Na raspolaganju su slijedece komponente NAG sustava:

  • NAG Fortran Library
  • NAG Graphics Library
  • C header files
  • On-line help

Zainteresirani za instalaciju NAG-a mogu se javiti dr. Denisu Sunku na e-mail adresu dks@phy.hr. (30.09.1996)